Projekty młodych menedżerów kultury z lat 2002, 2005, 2006 i 2008.

mmk.e.org.pl - Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę"